SPANSK OVERSÆTTELSE

KLAR OG PRÆCIS

Jeg har mange års erfaring i at oversætte til og fra spansk. Skal du bruge en spansk oversættelse til en retssag, til borgeservice, eller personlige dokumenter, så træder jeg til med kort varsel.

– JURIDISK OVERSÆTTELSE

Jeg udfører alle former for skriftlige oversættelser til advokater eller offentlige myndigheder. Det kan bl.a. være:

  • Afhøringsrapporter
  • Bødeforlæg
  • Domme
  • Retsanmodninger
  • Stævninger, etc

Jeg er ofte med, både som spansk tolk og oversætter i en sag, lige fra oversættelse af den indledende stævning eller anklageskrift, tolkning i retten,  til oversættelse af den endelige dom.

– VIRKSOMHEDER

Jeg oversætter de forskellige juridiske dokumenter samt hjælper med den skriftlige korrespondance.

– PRIVATE

Jeg hjælper dig med at oversætte dine personlige papirer, for eksempel fødselsattest, eksamensbeviser og kørekort.

CERTIFICERET OVERSÆTTELSE

I nogle situationer er der behov for, at oversættelsen af visse juridiske og personlige dokumenter certificeres/autoriseres.
Hvilket certificeringsniveau der er relevant er forskellig fra sag til sag, og jeg anbefaler altid, at afklare det konkrete behov med den modtager eller myndighed, der skal bruge oversættelsen.
Jeg tilbyder følgende 3 niveauer:

Ved en bekræftet oversættelse forstås en oversættelse hvor vi skriver under på (bekræfter) at der er tale om en fuldstændig og nøjagtig kopi af udgangsteksten.

En bekræftet oversættelse består derfor af 3 sammenhæftede dele:

  1. Oversættelsen
  2. Bekræftelsespåtegningen med vores stempel og underskrift
  3. Det originale dokument (eller evt. en tydelig kopi)

Da der er tale om et dokument med stempel og underskrift sender vi som udgangspunkt den bekræftede oversættelse med post.

Bemærk venligst at bekræftelse er en tillægsydelse, der faktureres separat.

En notarpåtegnet oversættelse er en bekræftet oversættelse med yderligere et trin: notarens påtegning, der attesterer oversætterens underskrift på bekræftelsen.

I praksis møder oversætteren op på notarkontoret, legitimerer sig overfor notaren og underskriver bekræftelsen under overværelse af notaren. Notaren attesterer så oversætterens underskrift (via stempel og underskrift), hvorved oversættelsen får bredere gyldighed.

Når et oversat dokument skal bruges i udlandet, er det i nogle tilfælde nødvendigt at få den bekræftede oversættelse legaliseret. Legaliserede oversættelser bruges fx i forbindelse med juridiske dokumenter, indgåelse af ægteskab i udlandet og i andre officielle sammenhænge.

En legaliseret oversættelse er i praksis en notarpåtegnet oversættelse med yderligere et trin: Udenrigsministeriets stempel (Apostille), der attesterer/bekræfter notarens og dermed også oversætterens underskrift. Hver Apostille har et unikt nummer, der gør det muligt for en udenlandsk modtager, at få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning.

Jeg tilbyder legalisering i Danmark. Legaliseres oversættelsen i Danmark sker det ved at jeg får påført Apostillen (Apostille-stemplet) i Udenrigsministeriet

Jeg fremsender en indscannet kopi af den legaliserede oversættelse pr. mail umiddelbart efter legaliseringen er gennemført. Originalen modtages med post efterfølgende.

Bemærk venligst at legalisering er en tillægsydelse, der faktureres separat. Prisen afhænger af omfang, hvor der ønskes legalisering og om der er tale om en hasteopgave eller ej.